Dobrodošli na formu za prijavu partnera za prodaju

Sellex.rs je internet tržni centar, namenjen prevashodno kupcima i korisnicima u Srbiji.
Prodaja preko Sellex-a će biti otvorena firmama iz Srbije ili iz neke druge zemlje, po potpisivanju ugovora koji ćemo Vam poslati na email, u roku od jednog dana, po prijemu ove prijave. Na prvoj strani odabirate kategorije proizvoda gde želite da postavite Vašu ponudu i usluge koje ćete da koristite, a na drugoj strani popunjavate podatke o Vašoj firmi i kontakt osobi.
Popunjavanjem i slanjem ove prijave NE preuzimate nikakve obaveze ni troškove!


Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi ovoga, budite slobodni da nas pozovete preko WebCall-a.

Odaberite zemlju ili grupu zemalja i međunarodni kod zemlje gde se nalazite, unesite broj svog fiksnog ili mobilnog telefona bez vodeće nule (0) (npr 112258888, a ne 0112258888), kliknite na Call, pričekajte 15-ak sekundi, javite se na poziv i razgovarajte direktno i bez čekanja sa našim predstavnikom.

Poziv je besplatan!

1. Izbor kategorija i usluga 2. Podaci o firmi

        Odaberite zemlju gde se nalazite:

Mesečna pretplata
0.00 DIN

Izaberite oblast / industrijsku granu

Odaberite kategorije

Selektujte sve / Deselektujte sve

Unesite broj artikala (proizvoda i usluga)

Korišćenje servisa

WebCall ( 550.00 DIN )
Baner ( 3300.00 DIN )
Baner-1 ( 1600.00 DIN )
Baner-2 ( 1000.00 DIN )
Home Page ( 500.00 DIN )

Mesečna pretplata
0.00 DIN

Period pretplate Meseci